Ahora portatiles.noticia.es en tu móvil | Crea tu cuenta en noticia.es  noticia.es
1meneos
cerrado

Mẹ Ném Con Từ Tầng 4 Xuống Đất Rồi Chụp Ảnh 'Tự.

Hiệp ước Bầu trời Mở (Open Skies Treaty) là bản quy ước được 27 nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông qua ngày 24.3.1992 tại Helsinki, Phần Lan và đến nay đã có 34 nước thành viên tham gia hiệp ước này.

comentarios cerrados

condiciones legales  |    |  Contacta con noticia.es
código: licencia, descargar  |  Modificación  |  licencia de los gráficos   |  licencia del contenido
Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!   [Valid RSS]